Pärnu linna ja maakonna lahtised meistrivõistlused bowlingus.

Võistlus kuulub Eesti bowlingumängijate Reitingu Süsteemi.
Võistlus on ümberviskamisteta.

Toimumise aeg ja koht: 16-19. jaanuaril 2020 Perona Bowlingus (Pärnu, Metsa 13a)
Võistluse korraldab MTÜ Hobbybowling.

Osalemisõigus ja registreerimine
Osalemisõigus on mängijatel, kes tunnistavad käesolevat reglementi ja Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärusi. Võistlusmaks 45 €, juunioridele (15 kuni 18a k.a) 30 €, noored (kuni 14 a. k.a) 15 €
Eraldi arvestus meestele ja naistele.
Registreerimine e-posti aadressil hobbybowling@hot.ee

Eelvoor
Individuaalne, 6 sarja euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus pärast iga mängu 1 rada paremale. Harjutus 10 minutit algusrajal.
Ilma ümberviskamiseta.

Võistlusklassid
Mehed – kõik mehed osalevad ühises meeste arvestuses, eraldi auhinnad B ja C võistlusklasside parimatele.
Võistlusklassid meestele:
A-mängijad keskmisega 190 p. ja rohkem
B-mängijad keskmisega 175 kuni 189,9 p.
C-mängijad keskmisega alla 175 p.
Naised – kõik naised osalevad ühises naiste arvestuses, eraldi auhinnad B võistlusklassi parimatele.
Võistlusklassid naistele:
A-mängijad keskmisega 170 p. ja rohkem
B-mängijad keskmisega alla 170 p

Eelvoorude algusajad:
Neljapäeval, 16.jaanuaril
kell 16.00, 18.30
Reedel, 17.jaanuaril
kell 16.00, 18.30
Laupäeval, 18.jaanuaril
Kell 10.00 , 16.00

Finaalvoorud
Pühapäev, 19.jaanuaril
meestel algus kell 10:00
naistel algus kell 12:30
Vahevoor 12-le eelvooru paremale mehele.
Pühap, 19.jaanuaril kell 10:00
5 sarja, eelvooru tulemust kaasa ei võeta.

12 eelvooru paremat meest jagatakse vastavast eelvooru tulemustele 2 gruppi järgnevalt: grupp I (eelvooru 1,4,5,8,9,12,) grupp II (eelvooru 2,3,6,7,10,11).
Iga grupp mängib 5 mängu (euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal, radade vahetus peale iga mängu 1 rada paremale oma grupi radade piires). Iga mängija grupis mängib kõigi teiste sama grupi mängijate vastu. Kohapunkte antakse iga mängu eest järgmiselt: grupi kõrgeim tulemus saab 5 kohapunkti, paremuselt 2 tulemus 4 kohapunkti, paremuselt 3 saab 3 kohapunkti jne.
Nõrgim tulemus (paremuselt 6) 0 kohapunkti. Võrdse tulemuse puhul kohapunktid liidetakse ja jagatakse sama tulemuse saavutanud mängijate vahel.
3 kõrgeima kohapunktisummaga mängijat igast grupist (kokku 6 meest) pääsevad edasi finaalvooru. Ülejäänud mängijad järjestatakse kohtadele 7-12 vastavalt vahevoorus saavutatud kohapunktidele.

Finaalvoor
Pühap, 19.jaanuaril kell 12:30
Mehed: vahevooru 6 paremat, naised: eelvooru 6 paremat.
Mängitakse sama süsteemiga kui vahevoorus 5 mängu. Eelnevalt saavutatud kohapunkte kaasa ei võeta.

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorudes: otsustab viimase sarja tulemus, seejärel eelviimane jne. Kõigi
parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.
Vahevoorus ja finaalvoorus: otsustavad viimase mängu eest saadud kohapunktid, nende võrdsuse korral eelviimase mängu eest saadud
kohapunktid jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Peakohtunik
Võistluste peakohtunik on Riina Lõhmus, kes vajadusel määrab abikohtunikud.

Autasustamine
Auhinnafond minimaalselt 460 euro väärtuses.
Meeste ja naiste 3 paremat autasustatakse karikatega.
Eriauhinnad parimatele B- ja C-võistlusklassi mängijatele.
Pärnumaa kolme paremat nais-, mees- ja noormängijat autasustatakse meistrimedalite ja diplomitega.