REGLEMENT

Võistluse liik: individuaalvõistlus
Tüüp: lahtine
Koht: AMB Akadeemia Bowling, Akadeemia tee 30, Tallinn, 16 rada, Brunswick
Aeg: 14.-16. veebruar 2020.a.
Korraldaja: SK Balti Bowling
Peakohtunik: Rein Mölder
Sekretär: Sigrid Reiman
Registreerimine: e-mail: bowling@balticbowling.eu
WWW lehekülg: www.balticbowling.eu

Tallinna Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Tallinna meister naiste, meeste, naisjuunioride, meesjuunioride, nais-seenioride ja mees-seenioride arvestuses.
Võistlus on Eesti Veeremängude Liidu 2019/2020 hooaja reitinguvõistlus.

 Võistluse kirjeldus 

Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust ja Round-Robin finaalist. Juunioride ja seenioride paremusjärjestus selgitatakse välja võistluse lõpptulemuse põhjal. Radade õlitus toimub enne igat eelvooru, enne vahevooru ja enne Round-Robini finaali.

Osalemisõigus ja registreerimine

Eelregistreerimine Tallinna Meistrivõistlustele algab  1.02.2020. Voorude lõikes suletakse osalemiseks registreerumine 15 min enne vooru algust. Võistlusmaks EVML liikmetele 40€, mitteliikmetele 45€, juunioridele 30€.

Eelvoor
Individuaalne, ameerika mänguviis, 6 sarja, 2 mängijat rajal. Lubatud mängida üksinda rajal. Radade vahetus üks rajapaar vasakule/paremale pärast iga sarja. Harjutus 10 minutit algusrajal.

Vahevoor
Vahevooru pääseb eelvooru 16 paremat meesmängijat. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa.
Individuaalne, ameerika mänguviis, 5 sarja, 2 mängijat rajal.  Harjutus 10 minutit algusrajal.

POOLFINAAL 
Round-Robin

Round-Robin finaali pääseb Vahevooru 8 paremat mees- ja eelvooru 8 paremat  naismängijat. Eelvoorus ja vahevoorus saavutatud punktid võetakse kaasa. Individuaalne, 7 sarja Round-Robin süsteemis, ameerika mänguviis 2 mängijat rajapaaril, boonustega (võidu eest 30 punkti, viigi eest 15 punkti). Harjutus 10 minutit algusrajal.

FINAAL
Shoot-out

Finaali pääseb Round-Robin võistluse 4 paremat mees- ja naismängijat. Jätkatakse eelnevalt saavutatud punktideta, 4 mängijat rajapaaril esimeses sarjas. Mängitakse kolm (3) sarja. Iga sarja järel lahkub võistlusest kõige nõrgema tulemuse saavutanud võistleja. Üks harjutusruut rajapaari kummalgi rajal enne finaali esimest sarja.

Tasapunktiseisude lahendamine.
Eelvoorus saavutatud võrdsete punktide korral on parem võistleja, kellel on eelvoorus parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral parem eelmine sari jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.
Eelvooru ja vahevooru kokkuvõttes saavutatud võrdsete punktide korral on parem võistleja, kellel on parem viimase sarja tulemus vahevoorus, selle võrdsuse eelmine parem sari jne. Kõikide vahevooru sarjade võrdsuse korral on parem võistleja, kellel oli parem asetus vahevooru pääsemisel.

Round-Robinis
Samade punktide puhul on võitja see, kelle puhas punktisumma omavaheliste matšide (round-robin) voorust (ilma boonusteta) on parem
A     )      Kui puhas tulemus on sama, siis võitja on omavahelise mängu võitja
B     )      Kui omavaheline matš on jäänud viiki, siis on võitja see, kellel on rohkem võite omavaheliste matšide (round-robin) voorust.
C     )      Kui ka võitude arv on sama, siis on võitja see, kellel on omavaheliste matšide (round-robin) vooru parima ja halvima sarja vahe väikseim.
D     )      Kui ka parima ja halvima sarja vahe on sama, määrab võitja parim sari omavaheliste matšide (round-robin) voorust.

        Kui finaalis jõutakse selle lõpul viigini, mängitakse ühe heite kaupa täislauale (10 kurikat) kuni võitja selgumiseni.

Autasustamine
Tallinna Meister 2020 tiitel omistatakse naiste, meeste, naisjuunioride, meesjuunioride, naisseenioride ja meesseenioride arvestuses võistlusel parima koha saavutanud Tallinna bowling’uklubide sportlasele või Tallinnas alalist elukohta omavale isikule.

Üldarvestuses autasustatakse 3 parimat mees- ja naismängijat.
Reitinguklasside parimaid mees- ja naismängijaid autasustatakse meenetega. (v.a. A-klass)

Auhinnafond minimaalselt 460 € väärtuses.

Rein Mölder
Tallinna MV Bowling’us
peakohtunik