Viljandi Bowling Club korraldab bowlinguturniiri, millest saavad osa võtta algajad, kui ka edasijõudnud mängijad. Igal etapil osaleb igast võistkonnast korraga kolm mängijat ja võistlejate taset reguleerib händikäp (HCP).

Händikäp (HCP) lisatakse järgmise valemi alusel: (190 – keskm) x 0,8. Saadud arv ümardatakse täisarvuks. Maksimum händikäpiks on 64 punkti. Händikäp arvutatakse ümber iga etapi järel keskmiste alusel. Esimeses voorus arvutatakse händikäp eelmiste hooaegade tulemuste järgi, selle puudumisel EVML-i ametliku AVK järgi ning nende mõlema puudumisel, arvestatakse maksimumhändikäp.

Kehtib ka võistkondlik händikäp. Kui mõne mängija AVK on nt 210 ja seega HCP -16 p, siis arvestatakse need miinuses olevad 16 p võistkonna HCP summast maha. Võistkonna HCP summa ei saa olla väiksem kui 0. Individuaalarvestuses on miinimum HCP 0.

Viljandi liiga 2018 on võistkondlik turniir. Osalemisõigus on kõigil bowlingumängijatel, kes tunnistavad antud reglementi.

Võistlus algab 8. X 2018 ja koosneb 10 etapist (mängud on esmaspäeviti ja kolmapäeviti).

Võistluse osavõtutasu on 600 eurot võistkonna kohta. Osavõtutasu sisaldab mänguaega, võistluste korralduskulusid ja auhinnafondi.

Võistkonna registreerimine ja osavõtutasu maksmine: Võistkonna liikmete ning kapteni kontaktandmete äramärkimine toimub enne 4. X 2018 e-posti aadressil viljandi.bowling@gmail.com. Võistkonna suuruseks ühes mängus on  minimaalselt kolm mängijat. Kokku võib võistkonnas olla kuni 8 mängijat. Võistkonna nimekirja saab mängijaid lisada 9. etapi lõpuni. Võistlust ei toimu kui osalejaid on alla kaheteistkümne võistkonna. Osavõtutasu peab olema makstud esimeseks etapiks.

Võistluste peakohtunik: Viljar Mandri, kes vajadusel määrab abikohtunikud.

Võistluskirjeldus: Juhul kui võistkonda kuulub naine või alla 16a vanune mängija, siis tema saab HCP +10p sarja kohta. Võistlused toimuvad alagruppides, kuus võistkonda igas grupis. Võistkonda peab kuuluma minimaalselt kolm mängijat. Iga etapp koosneb viiest mängust st 6 meeskonda mängivad kõik omavahel ühe mängu. Võistkonna liikmete punktid summeeritakse, liidetakse händikäpi punktid ja suurema summa saavutanud võistkond võidab. Ühe mängija tulemus pluss händikäpi (HCP) punktid ei saa ületada summat 300. Võit annab 3 punkti, viigi korral saavad mõlemad 2 punkti ja kaotus annab 1 punkti. Mängud toimuvad Ameerika mänguviisis, 2 võistkonda rajapaaril. Radade vahetus pärast igat mängu, vastavalt võistluskaartidele. Soojendus 10 minutit enne esimese vooru algust.

Juhul, kui esineb tehniline probleem, määrab kohtunik vajadusel uue mänguaja. Tehnilise vea puhul antakse uus vise. Vastavalt EVML-i kehtivatele võistlusmäärustele on keelatud oma tulemuse tahtlik mõjutamine, kasutades ebaausaid võtteid (tahtlik möödavise jne). Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 p. Tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.

Puuduva (haigestunud) võistkonnaliikme puhul kasutatakse mängija hetke keskmist miinus 30 punkti ja keskmist saab arvestada ainult võistlejale, kes on vähemalt korra juba käesoleval hooajal osalenud. Selliseid tulemusi ei arvestata AVK ja HCP arvutamisel järgmisteks etappideks. Korraga saab mängida mitte rohkem kui ühe ärajäänud mängijaga. Ühe mängija keskmist ei saa kasutada kahel korral järjest ning kahe korra vahele peab jääma ka mängitud etapp. Hilinenud mängija ei saa liituda poole vooru pealt, arvestusse läheb tema keskmine miinus 30 punkti. Kahe või enama võistkonnaliikme hilinemise või põhjuseta tulemata jätmise korral märgitakse võistkonnale kaotused ja vooru osavõturaha ei tagastata. Etapi jooksul on lubatud teha üks kord ühe mängija vahetus!

Mänguajad on vastavalt kindlaksmääratud ajakavale (mis selgub peale registeerimise lõppu). Esimese etapi võistkondade järjestus loositakse. Igal järgneval etapil alustatakse mängimist vastavalt saavutatud punktide alusel kasvavas järjestuses. Võistkondade paremusjärjestus avaldatakse jooksvalt Viljandi Bowling Club kodulehel www.viljandibowling.ee. Iga võistkond jälgib ise oma paigutust järgnevaks etapiks!

PAREMUSARVESTUS

Võistkondlik

Eelvoorude paremusjärjestus selgitatakse võidupunktide alusel. Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade mängukeskmist koos HCP-ga, kui see on sama, siis võistkonna puhast keskmist tulemust.

Finaali pääsevad kõik võistkonnad eelvoorude tulemuste põhjal. Eelvoorus kogutud punkte kaasa ei võeta. Finaalvooru eest tasu ei nõuta.

Finaal koosneb kolmest voorust ja “Superfinaalist”. Finaalmänge mängitakse Ameerika mänguviisil, kaks võistkonda rajapaaril. 1. vooru eel soojendus 10 minutit. 2. vooru eel soojendust 5 minutit eelvooru 4.-6. koha võistkonnale. 3. vooru eel soojendus 10 minutit.

1. ja 2. voor mängitakse 22. aprillil. 3. voor ja “Superfinaal” mängitakse 24. aprillil.  

1. VOOR

I-II rada – eelvoorude 12. ja 7. võistkond.

III-IV rada – eelvoorude 11. ja 8. võistkond.

V-VI rada – eelvoorude 10. ja 9. võistkond.

Mängitakse omavahel kaks mängu, punktid liidetakse. Võitjad mängivad edasi teises voorus.

2. VOOR

I-II rada – esimese vooru I-II raja võitja  eelvoorude neljanda võistkonnaga.

III-IV rada – esimese vooru III-IV raja võitja eelvoorude viienda võistkonnaga.

V-VI rada – esimese vooru V-VI raja võitja eelvoorude kuuenda võistkonnaga.

Mängitakse omavahel 2 mängu, punktid liidetakse. Võitjad mängivad edasi kolmandas voorus.

3. VOOR

I-II rada – teise vooru I-II raja võitja  eelvoorude esimese võistkonnaga.

III-IV rada – teise vooru III-IV raja võitja eelvoorude teise võistkonnaga.

V-VI rada – teise vooru V-VI raja võitja eelvoorude kolmanda võistkonnaga.

Mängitakse omavahel 2 mängu, punktid liidetakse. Selguvad “Superfinaali” esimene, teine ja kolmas võistkond.

“SUPERFINAAL”

Mängivad kolmas ja teine võistkond ühe mängu. Suurema punktisummaga võistkond mängib edasi esimese võistkonnaga ühe mängu. Selgub Viljandi liiga 2018-2019 üldvõitja.

INDIVIDUAALNE

Paremusjärjestuses arvestatakse 9 parema etapi tulemusi. Arvestust peetakse punktisumma järgi koos händikäpiga. Arvesse ei lähe etapid, kus mängib nö võistleja keskmine. Individuaalset arvestust peetakse kahes grupis (mehed, naised). Võrdse tulemuse puhul loeb kõrgeim ühel etapil saavutatud punktisumma koos hcp-ga.

AUTASUSTAMINE

Auhinnafondi suurus sõltub osalevate võistkondade arvust. Auhinna saavad 1.-6. koha saavutanud võistkonnad.

Individuaalselt autasustatakse kolme paremat mees- ja kolme paremat naismängijat ning iga etapi võitjat.